T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

  
MÜZE 

 


Bulunduğunuz Yer: Valilik  >>   Valilik Birimleri  >>   İl Dernekler Müdürlüğü

 İl Dernekler Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Zeki KAYA
İl Dernekler Müdürü
İletişim: (0414) 314 73 13
e-posta: zeki.kaya@icisleri.gov.tr 


İl Dernekler Müdürünün Görevleri

Madde 18- İl Dernekler Müdürü, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde, İl Dernekler Müdürlüğüne verilen görevlerin mevzuata uygun, etkin, verimli ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere;

a) İş bölümü yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek,

b) Mevzuata uygun olarak dernek iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde tedbirler almak, üstlerine öneride bulunmak,

c) Hizmet ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak ve üstlerine önermek,

d) İlçe dernekler birimleri ile koordineli çalışmak,

e) Dernek ve birlikler tarafından verilen beyannamelerin etkin denetiminin yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

f) Merkez ile bilgi akışına ilişkin teknolojik imkanların sağlanması ve kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak,

g) Dernek kurulması ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak,

h) Dernek yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları belirlemek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak,

ı) Derneklerle ilgili il düzeyinde istatistikler tutmak ve Başkanlığa bildirmek,

i) Dernekler arşivini oluşturmak ve güvenliğini sağlamak,

j) Medeni Kanunun 115 inci maddesi uyarınca işlemleri yürütmek,

k) Mevzuatta verilen diğer görevler ile, valilik tarafından hizmete ilişkin verilen emir ve görevleri yerine getirmek,

İle yetkili ve görevlidir.


Şanlıurfa Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü - e-mail: sanliurfa@icisleri.gov.tr - Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:77
SANTRAL: +90 414 313 18 43 - FAKS : +90 414 313 17 31