T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

  
MÜZE  
   Bulunduğunuz Yer: Valilik  >>   Valilik Birimleri  >>   İl Dernekler Müdürlüğü

 İl Dernekler Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Zeki KAYA
İl Dernekler Müdür V.
İletişim: (0414) 314 73 13
e-posta: zeki.kaya@icisleri.gov.tr 


İl Dernekler Müdürlüğünce Yürütülen İş ve İşlemler

1-İlimizde Kurulan Derneklerin ve Şubelerin Kuruluş Evrakları ile Tüzüklerini İncelemek,
2-Fesih Olan Derneklerin Fesih İşlemlerini Yapmak,
3-Derneklerin Bildirimlerini Takip Etmek ve DERBİS Sistemine Aktarmak.
4-Derneklere Ait Tüm Bilgi ve Belgeleri DERBİS Sistemindeki E-Arşivine Aktarmak.
5-Derneklerin Yıllık Beyannamelerini İncelemek,
6-Dernek Lokallerinin İş ve İşlemlerini Yapmak,
7-Dernekleri ve Lokalleri Denetlemek,
8-Derneklerin Defterlerini Tasdik Etmek,
9-Derneklere DERBİS Sistemi Üzerinde Kullanıcı Adı ve Şifre Vermek.
10-Derneklere İdari Para Cezası Uygulamak ve Gerekirse Suç Duyurusunda Bulunmak.
11-Yabancı STK’ların Şube ve Temsilciliklerin İş ve İşlemlerini Yapmak ve Takip Etmek,
12-Derneklerimiz Tarafından Bakanlığımızdan Proje Karşılığından Alınacak Yardımlara İlişkin
      Hazırlanan Projeleri İncelemek Ve Bakanlığımıza Göndermek,
13-Bakanlığımızca Kabul Edilen Projelerin Gelişme Ve Sonuç Raporlarının Takibini Yapmak.
14-2860 Sayılı Yardım Toplama İşlemlerini Sonuçlandırmak.
15-6356 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan İşçi Sendikalarının İş Ve İşlemlerini Yürütmek.
16-4688 Sayılı Kanun Kapsamanda Kurulan Memur Sendikalarının İş Ve İşlemlerini Yürütmek.
17-2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun Kapsamında Kurulan Siyasi Partilerin İş Ve İşlemlerini   Yürütmek.


Şanlıurfa Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü - e-mail: sanliurfa@icisleri.gov.tr - Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:77
SANTRAL: +90 414 313 18 43 - FAKS : +90 414 313 17 31