I. GÖREV BÖLÜMÜ: 
 
Vali Yardımcıları görev bölümü yeniden düzenlenmiş olup, 22
 Mayıs 2017 tarihinden itibaren aşağıdaki görev bölümü içinde görevlerini icra edeceklerdir.
                                           
          
 
Vali Yardımcısı Dr. Fatih ÇELİKKAYA’ nın Görevleri
 
1)İçişleri Bakanlığı,
  a.İller İdaresi Genel Müdürlüğü
  b.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı.
  c.Protokol Şube Müdürlüğü,
  d.İl İdare Kurulu Başkanlığı,
  e.İl İdare Kurulu Müdürlüğü (3091 sayılı Kanun Uygulamaları dahil.)
  f.İl Disiplin Kurulu Başkanlığı.
  g.İl Hukuk İşleri Müdürlüğü,
  h.Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, (Terörden Zarar Görenler Tespit Komisyon Başkanlığı dahil.)
  ı.İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, (BİMER ve Bilgi Edinme işlemleri dahil).
  i.Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü.          
                 
2)Avrupa Birliği Bakanlığı, (AB Temas Noktası).
 
3)Ulaştırma Bakanlığı,
 a.PTT Başmüdürlüğü,
 b.Ulaştırma Bölge Müdürlüğü,
 c.Telekom Başmüdürlüğü,
 d.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
 e.TCDD Genel Müdürlüğü,
 f.Karayolları 91. Şube Şefliği.
 
4)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 a.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
 b.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
 c.Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA),
 d.Atatürk HES İşletme Müdürlüğü,
 e.TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü,
 f.Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ).
 
5)Ekonomi Bakanlığı,
 a.İhracatçı Birlikleri.
  
6)Kalkınma Bakanlığı,
 a.GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü,
 b.Karacadağ Kalkınma Ajansı.
 
7)Valilik,                
 a.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, 
 b.Birecik, Halfeti, Suruç, Haliliye İlçe Koordinatörlüğü.
 
8)Diğer Görevler,
  Vali tarafından verilecek diğer görevler.
 
 
 
Vali Yardımcısı Tarık AÇIKGÖZ’ ün Görevleri
 
1)Milli Savunma Bakanlığı,     
 a.20’nci Zırhlı Tugayı (Koordine)
 b.3’üncü Hudut Alayı (Koordine)
 c.Askerlik Dairesi ile ilgili iş ve işlemler.
 
2)İçişleri Bakanlığı,
 a.İl Jandarma Komutanlığı,
 b.İl Emniyet Müdürlüğü,
 c.İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığı,
 d.İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı,
 e.İl Trafik Komisyonu Başkanlığı. 
                     
3)Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 a.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,
 b.Şanlıurfa Müze Müdürlüğü,
 c.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü,
 d.İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü,
 e.Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü
         
4)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
 a.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
 b.Mera Komisyonu Başkanlığı,
 c.Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü,
 d.Ziraat Odası Başkanlığı,
 e.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü,
 f.TJK ile ilgili iş ve işlemler,
 g.Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK).
 h.GAP Toprak, Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
 
5)Dışişleri Bakanlığı,
 
6)Adalet Bakanlığı,
 a.Adli ve İdari Yargı Organları ile ilgili iş ve işlemler,
 b.Seçimlerle ilgili iş ve işlemler.
   
7)Valilik,     
 a.ŞURKAV Vakfı ve Geleneksel El Sanatları Merkezi,        
 b.Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı,
 c.Ceylanpınar, Viranşehir, Hilvan, Siverek, Karaköprü İlçe Koordinatörlüğü
            
8)Diğer Görevler,
  Vali tarafından verilecek diğer görevler.

 
 

Vali Yardımcısı Ufuk AKIL’ ın Görevleri
 
1)Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,
 
2)Başbakanlık,
 a.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),
 b.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
 c.İl Afet ve Acil Durum Merkezi.
 d.Hazine Müsteşarlığı,               
 e.Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü,
 f.Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü.
 g.Atatürk Kültür Dil Tarih Yük. Kur. Başkanlığı,
 ğ.Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı,
 ı.Türk İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı İşbirliği Ajansı,
 i.Vakıflar Bölge Müdürlüğü.
 
3)Milli Eğitim Bakanlığı,
 a.İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
 b.İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı,
 c.YÖK-ÖSYM ve Harran Ün. ile ilgili iş ve işlemler
 
4)İçişleri Bakanlığı,
 a.Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı,
 b.İl Göç İdaresi Müdürlüğü,      
 c.İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü,
 d.İl Yazı İşleri Müdürlüğü,
 e.İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü,
 f.İl Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü.
 g.İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,
 h.İl Dernekler Müdürlüğü,
 ı.İl Mahalli İdareler Müdürlüğü,
 
5)Sağlık Bakanlığı,
 a.İl Sağlık Müdürlüğü,
 b.Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,
 c.Halk Sağlığı İl Müdürlüğü,
 d.İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı.      
 
6)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 a.Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,
 b.Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanlığı,
 c.Ticaret ve Sanayi Odası,
 d.Ticaret Borsası,
 e.KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme Hizmet İl Müdürlüğü.)  
                      
7)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 a.Devlet Personel Başkanlığı,
 b.Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü,
 c.Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü,
 d.İl İstihdam Kurulu Başkanlığı,
 e.Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Projesi (KADİM).
 
8)Gençlik ve Spor Bakanlığı,
 a.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,                                        
 b.Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,
 c.Gençlik Merkezleri.
 
9)Valilik, 
 a.Sınır Mülki İdare Amirliği     
 b.Organize Sanayi Bölgesi,                                            
 c.Havaalanı Mülki İdare Amiri,
 d.Akçakale, Harran, Bozova, Eyyübiye, İlçe Koordinatörü.
      
10)Diğer Görevler,
  Vali tarafından verilecek diğer görevler.

 
 

Vali Yardımcısı V. Ali YILMAZ’ ın Görevleri
 
1)Başbakanlık,
 a.Müftülük,
 b.Diyanet İşleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü.
 
2)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 a.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 b.Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü,
 c.İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 d.Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı. 
          
3)Maliye Bakanlığı,
 a.Defterdarlık,
 b.Vergi Dairesi Başkanlığı
            
4)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
 a.Ticaret İl Müdürlüğü.
 b.Gümrük Müdürlüğü.
            
5)Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
 a.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü,
 b.DSİ XV. Bölge Müdürlüğü
 c.Orman Bölge Müdürlüğü, 
 d.Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü,
 e.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü,
 f.Hayvan Hakları Kurulu Başkanlığı.
           
6)Diğer Görevler,   
  Vali tarafından verilecek diğer görevler.

 
 

Vali Yardımcısı V. Ahmet YILDIZ’ ın Görevleri
 
1)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 a.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
                          
2)Valilik,                
 a.İl Merkez Proje Ofisi (SODES Projeleri),
 b.Kadın Kültür Merkezi,
                             
3)Diğer Görevler,
 Vali tarafından verilecek diğer görevler.
 
 
 
 
II. DENETİM YETKİSİ:
Vali Yardımcıları bakanlıkların İl kuruluşlarını kendilerine bağlı birimleri her zaman denetlemeye ve hizmete yönelik tasarrufa yetkilidir. Denetleme raporlarından ilgili bakanlıklar bilgilendirilecektir. 
 
 
III. GÖREV EŞLEME:
İzin veya herhangi bir nedenle görevden ayrılma halinde aşağıdaki eşleşmeye uygun olarak vekâlet edilecektir.
            
Vali Yardımcısı Ufuk AKIL  Vali Yardımcısı Dr. Fatih ÇELİKKAYA
Vali Yardımcısı Dr. Fatih ÇELİKKAYA Vali Yardımcısı Tarık AÇIKGÖZ
Vali Yardımcısı V. Ali YILMAZ Vali Yardımcısı V. Ahmet YILDIZ
   
           
 

 

Şanlıurfa Valiliği
Paşabağı Mah. Cumhuriyet Caddesi No:77 Haliliye - Şanlıurfa
Telefon: (0414) 313 18 43