İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ BAZI LİNKLER

TBMM
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/insanhaklari.htm

BAŞBAKANLIK
İnsan Hakları Başkanlığı
http://www.basbakanlik.gov.tr/sourcedesign/TURK.asp?

ADALET BAKANLIĞI
Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
http://www.adalet.gov.tr/aihm/aihmk.htm

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü
http://www.mfa.gov.tr/grupa/ac/aca/default.htm
Avrupa Konseyi Nezdindeki Türk Delegasyonu-Strazburg
http://www.mfa.gov.tr

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslar arası Kuruluşlar Dairesi
http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı APK Başkanlığı
http://www.icisleri.gov.tr/apk/Daireler/AnaSayfa/InsanHaklariDairesi.htm
Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
http://www.jandarma.gov.tr/jihidem/ana_sayfa.htm
Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
http://www.egm.gov.tr/temuh/insanhaklari1.htm

SAĞLIK BAKANLIĞI
İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
http://www.saglik.gov.tr/sb/default.asp?sayfa=birimler&cid=13

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
http://www.echr.coe.int
Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi
http://www.echr.coe.int
Avrupa Konseyi
http://www.avrupakonseyi.org.tr
Birleşmiş Milletler
http://www.unhchr.ch

 

 

Şanlıurfa Valiliği - Paşabağı Mah. Cumhuriyet Caddesi No:77 Haliliye/Şanlıurfa
Telefon: (0414) 313 18 43