MEDRESELER
 
Kayıtlarda yer alan Şanlıurfa medreseleri şunlardır: Abbas Ağa(Abbasiye ) Medresesi, Eyyubi Medresesi, Halil ür-Rahman Medresesi, İbrahimiye Medresesi, Nakibzade Hacı İbrahim Efendi Medresesi, Rıdvaniye  Medresesi, Şehbenderiye Medresesi, Yusuf Paşa Medresesi.
 
HALİL-ÜR RAHMAN MEDRESESİ
 
Halil-ür Rahman Medresesi, Halil ür-Rahman Gölü’nün(Balıklıgöl) batı kenarında, yer alır. Medrese, 1775 (H.1189) tarihinde yaptırılmıştır. Mevcut kaynaklara göre Osmanlı döneminde Sultan Abdulaziz zamanında Derviş Ali Paşa tarafından 1871 (H.1288)tarihinde onarılmıştır. “L” şeklinde bir plana sahip olan Halil ür-Rahman Medresesi, düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Balıklıgöl’ü besleyen ana kaynağın bu medresenin altında olduğu kabul edilir.
 
 
RIZVANİYE MEDRESESİ
 
Rızvaniye Medresesi, Halil-ür Rahman Gölü’nün(Balıklıgöl) kuzeydoğusundaki Rızvaniye Camii’nin avlusunu çevreler şekilde inşa edilmiştir. İnşa kitabesine göre; Osmanlı Devleti döneminde Rakka Valisi Rızvan Ahmet Paşa tarafından 1736 (H.1149) tarihinde yaptırılmıştır. Osmanlıca telaffuz farkından dolayı birçok kaynakta “Rıdvaniye Medresesi” olarak geçmektedir. Medrese, cami avlusunu çevreleyen “U” biçimli bir plana sahiptir. Medrese hücrelerinin önünde revaklar mevcuttur. İnşa malzemesi düzgün kesme taştır. Avlunun kuzey kenarı ortasındaki kubbeli bir dershane mescit bulunmaktadır. Medrese, Rızvaniye Camii ile birlikte 1992-1993 yıllarında Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından restore ettirilmiştir.
 
 
NAKİBZADE MEDRESESİ
 
Nakibzade Medresesi, Ulu Cami doğusunda bugün ayakta olmayan Eyyubi Medresesi’nin yerine inşa edilmiştir. Yapı üzerindeki kitabeye göre; 1781 (H.1196) tarihinde Nakibzade Hacı İbrahim Efendi tarafından yaptırılmıştır. Medrese; 1876 (H.1293) yılında onarım görmüştür. Cumhuriyetten sonra Atatürk İlkokulu, sonra Vakıflar Şube Müdürlüğü olarak kullanılmıştır. 2010-2011 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şanlıurfa Valiliği - Paşabağı Mah. Cumhuriyet Caddesi No:77 Haliliye/Şanlıurfa
Telefon: (0414) 313 18 43